Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Prokopiak

Prawnik w Kutnie - w jakich sytuacjach pomaga?Na prawo rodzinne składa się zbiór zasad i norm regulujących stosunki majątkowe oraz niemajątkowe zarówno między małżonkami, jak i pozostałymi członkami rodziny. Koncentruje się ono między innymi na opiece nad nieletnimi, kurateli, separacji czy ustalaniu kwoty alimentów. Dość często tego typu sprawy wywołują spore emocje, dlatego część osób decyduje się na rozpoczęcie współpracy z kancelariami adwokackimi. Pracownicy w nich zatrudnieni uczestniczą w sporach między byłymi partnerami i mają kompetencje do reprezentowania klientów przed sądami różnych instancji.

Oznacza to, że osobiste stawiennictwo na rozprawach nie zawsze jest konieczne, dlatego na podobną pomoc decydują się osoby żyjące w innych miastach lub mające liczne obowiązki. Specjaliści pomagają tworzyć linię obrony, przesłuchują świadków i zbierają materiały dowodowe, przykładowo dotyczące niewierności partnera czy przemocy, jakiej się dopuszczał. Kontaktują się z nimi osoby przygotowujące się do rozwodu z orzekaniem o winie lub bez.

Firmą, z jaką można nawiązać współpracę, jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Prokopiak, która świadczy usługi na rzecz mieszkańców Kutna. Prawnik specjalizujący się w prawie rodzinnym przeprowadza konsultacje w siedzibie i chętnie odpowiada na pytania klientów, dzięki czemu są oni lepiej przygotowani do rozpraw i wiedzą, jakie pytania mogą zostać zadane przez stronę przeciwną. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku ustalania władzy rodzicielskiej czy podziału majątku.

Adwokat kieruje ofertę do klientów, którzy są skonfliktowani z partnerami i nie mogą dojść do porozumienia, przykładowo w kwestiach związanych z opieką nad dzieckiem. Na ich życzenie organizuje mediacje, czyli dobrowolne spotkania mające miejsce przed rozprawą, których celem jest znalezienie satysfakcjonującego dla każdej ze stron rozwiązania. Specjalista uczestniczy w sprawach o:

  • ustalanie lub zaprzeczanie ojcostwa,
  • ubezwłasnowolnienie,
  • ustalanie miejsca pobytu dzieci,
  • przysposobienie.

Na życzenie klientów przygotowuje pozwy o rozwód lub separację bądź wnioski w sprawach z zakresu kurateli.


Wystaw Komentarz

Oceń firmę (0 z 0 głosów)


Brak komentarzy! Bądź pierwszy!

WWW: http://www.adwokatprokopiak.pl
Dodano: 2022-12-01
Telefon: 665 737 543
Miejscowość: Kutno
Adres: 29 Listopada 22
Kod pocztowy: 99-300
Źródła: http://www.adwokatprokopiak.pl/Zlokalizowane Niedaleko