Interdont Support Q Sp. z o. o.

Szkolenia z analizy systemów pomiarowych MSA według wymagań AIAG - kto prowadzi?Efektem globalizacji i regionalizacji gospodarki światowej oraz rosnącej presji konkurencyjnej, jest konieczność ciągłej adaptacji współczesnych firm do warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Organizacje próbują dostosowywać swoje systemy zarządzania do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Przed kadrą menadżerską pojawiają się wciąż nowe problemy wynikające z:

  • funkcjonowania na bardzo niestabilnych rynkach krajowych i zagranicznych, które są bardzo wrażliwe na zawirowania gospodarcze, kryzysy finansowe oraz różnego rodzaju decyzje polityczne,
  • światowej konkurencji bezpośrednio wpływającej na skracanie się cyklu życia produktu i usługi, co warunkuje ustawiczne szukanie nowych metod redukcji kosztów,
  • potrzeb coraz bardziej wymagających klientów, którzy dzięki Internetowi i rozwojowi nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych mają nieograniczony dostęp do informacji na temat organizacji, jego oferty i najważniejszych konkurentów,
  • presji ze strony rynków kapitałowych i finansowych, a także interesariuszy przedsiębiorstwa oczekujących lepszych wyników ekonomicznych.

W celu sprostania powyższym wyzwaniom producenci wdrażają innowacyjne systemy pomiarowe, dzięki którym mogą analizować stopień skuteczności zrealizowanych celów strategicznych i dokonań w firmie. Jednym z nich jest narzędzie MSA (Measurement System Analysis) według koncepcji AIAG (Automotive Industry Action Group), które zostało specjalnie opracowane dla poprawy jakości oraz zwiększenia innowacyjności w przemyśle motoryzacyjnym. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w zmiennym otoczeniu powoduje sytuację, w której  zachodzi konieczność  przewidywania rzeczywistości w ramach wprowadzania nowych rozwiązań. Aby utrzymać się na globalnym rynku, każdy producent  samochodowy powinien być inspiratorem ciągłych zmian, a zwłaszcza przedsięwzięć zwiększających poziom jakości wytwarzanych produktów.

Szkolenie z zakresu metod pomiarowych MSA zgodnie z wymogami AIAG organizuje katowicka spółka prawa handlowego. Chęć uczestnictwa można zgłosić na stronie pod adresem vertin.pl. Kurs prowadzą doświadczeni trenerzy i eksperci w dziedzinie zarządzania jakością oraz instrumentów stosowanych w samochodowej branży produkcyjnej. Kursanci zdobywają cenną wiedzę dotyczącą zasad wykorzystywania technik statystyczno-analitycznych.
Autor: Karina Szulc
Wystaw Komentarz

Oceń firmę (0 z 0 głosów)


Brak komentarzy! Bądź pierwszy!

WWW: https://supportqpolska.pl
Dodano: 2022-01-27
Telefon: 32 335 93 08
Miejscowość: Katowice
Adres: Pukowca 15
Kod pocztowy: 40-847
Źródła: https://vertin.pl/szkolenie-msa-analiza-systemow-pomiarowych-wg-aiag-vda5-oraz-spc-statystyczne-sterowanie-procesem-27-28-02-2018/Zlokalizowane Niedaleko