Frankowicze.net

Kredyt we frankach: umowy nieważne? Porady dla frankowiczówWielu frankowiczów walczy z bankami i próbuje unieważnić zobowiązania finansowe w obcej walucie. Jak to zrobić? Coraz więcej spraw tego typu pojawia się w sądach. Warto wiedzieć, jak krok po kroku unieważnić swój kredyt we frankach. Coraz więcej kredytobiorców osiąga sukces w tym temacie.

Na stronie internetowej pod linkiem frankowicze.net znajduje się artykuł omawiający problem kredytów we frankach szwajcarskich. Zgodnie ze spostrzeżeniami prawników, umowa kredytowa może zostać unieważniona, jeżeli zawierająca ją osoba złoży pozew do sądu, z wyczerpującym wskazaniem na zasadność roszczeń. Najlepiej jednak rozpocząć od analizy dokumentów. Szczególną uwagę warto zwrócić na klauzule abuzywne, które dotyczą mechanizmu indeksacji i denominacji.

Kolejnym etapem ubiegania się o unieważnienie umowy jest uzyskanie zaświadczenia z banku. Powinno ono zawierać kwotę kredytu w polskiej i zagranicznej walucie, wysokość opłat okołokredytowych, datę wypłaty pieniędzy oraz zastosowany kurs przeliczeniowy. Za otrzymanie takiego zaświadczenia zazwyczaj trzeba zapłacić. Bank wystawi je w ciągu około miesiąca.

Frankowicze mogą wszcząć postępowanie reklamacyjne. Należy wówczas wskazać na sprzeczność z prawem bankowym i zasadami współżycia społecznego. W niektórych sytuacjach jednak prawnicy odradzają reklamację, ponieważ to długotrwała procedura, która często nie przynosi efektów.

Pozew sądowy musi być zweryfikowany. Jeżeli został dobrze sporządzony i zawiera wszystkie informacje, zostaje wszczęte postępowanie dowodowe. Kredytobiorcy nie zawsze muszą brać udział w rozprawie. Gdy sąd uzyska wszystkie potrzebne do rozpatrzenia sprawy materiały dowodowe często nie widzi konieczności wzywania świadków i przesłuchiwania stron. Od wyroku sędziego można się odwołać. O apelację zazwyczaj wnoszą banki, które przegrywają sprawę w I instancji i szukają sposobu na uniknięcie odpowiedzialności.

Jak spłacić kredyt we frankach? Nieważne umowy odmieniają sytuację kredytobiorców. Udowodnienie nielegalności działania banku uwalnia ich od konieczności spłaty kwot naliczanych według aktualnego kursu franka szwajcarskiego. Można także uzyskać odszkodowanie i zwrot niesłusznie wpłaconej do instytucji finansowej kwoty. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w kancelarii prawnej, która specjalizuje się w sprawach frankowiczów.


Wystaw Komentarz

Oceń firmę (0 z 0 głosów)


Brak komentarzy! Bądź pierwszy!

Zlokalizowane Niedaleko