Franknews.pl

Konsewkencje bezumownego korzystania z kapitałuW obliczu dynamicznie zmieniającego się świata finansów, kwestia bezumownego korzystania z kapitału zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza w kontekście relacji bank-kredytobiorca. Rozważania te dotyczą sytuacji, gdzie strony stosunku kredytowego znajdują się w sporze dotyczącym warunków umowy, a szczególnie – po jej unieważnieniu z powodu zawartych w niej klauzul abuzywnych. 

Czym jest kapitał? 

Kapitał jest terminem, który w kontekście finansowym oznacza zasoby pieniężne lub inne aktywa finansowe posiadane przez jednostkę lub organizację, które mogą być wykorzystane do generowania dochodu lub inwestycji. Obejmuje on środki pieniężne, inwestycje, nieruchomości oraz inne wartości, które można przekształcić w pieniądze lub które przynoszą zysk. 

Bezumowne korzystanie z kapitału 

Bezumowne korzystanie z kapitału odnosi się do sytuacji, w której osoba lub instytucja wykorzystuje kapitał innej strony bez formalnej umowy lub zgody. W kontekście bankowości, mowa tu o sytuacjach, gdzie banki pozywają kredytobiorców o zapłatę za korzystanie z kapitału, zwłaszcza po unieważnieniu umowy kredytowej z powodu klauzul abuzywnych. Taka praktyka została poddana kontroli sądowej, a polskie sądy i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) analizują legalność i warunki, na jakich takie roszczenia mogą być przedstawiane. 

Konsekwencje bezumownego korzystania z kapitału 

 

Konsekwencje dla banków próbujących dochodzić roszczeń za bezumowne korzystanie z kapitału mogą być znaczące. Polskie sądy, opierając się na dyrektywach unijnych, często oddalają tego typu pozwy, uznając je za nieuzasadnione z punktu widzenia obowiązującego prawa. Wynika to z faktu, że opłaty za bezumowne korzystanie z kapitału nie były przewidziane w wielu umowach kredytowych i nie mieszczą się w ramach polskiego porządku prawnego. Orzecznictwo TSUE w tej materii kształtuje również podejście krajowych sądów, sugerując, że umowy zawierające klauzule abuzywne są nieważne, a co za tym idzie, banki nie mogą domagać się opłat za bezumowne korzystanie z kapitału. 

W kontekście finansowym i prawym, zarówno kredytobiorcy, jak i banki powinni śledzić rozwój sytuacji i orzecznictwo sądów w zakresie bezumownego korzystania z kapitału, aby móc odpowiednio dostosować swoje strategie prawne i finansowe. 
Autor: Karina Szulc
Wystaw Komentarz

Oceń firmę (0 z 0 głosów)


Brak komentarzy! Bądź pierwszy!

Zlokalizowane Niedaleko