BHP-FORNIRE s.c.

Szkolenia z zakresu BHP - gdzie się zapisać?Obowiązkiem każdego pracodawcy jest dbałość o bezpieczeństwo zatrudnionych. Może wypełnić go, organizując dla swojej kadry odpowiedni system szkoleń. Kursy powinny odbywać się cyklicznie, tak często, jak wymaga tego specyfika danej pracy. Odpis na spotkania informacyjne powinien znaleźć się w corocznym budżecie każdego przedsiębiorstwa lub jednostki samorządowej.

Warto się upewnić, by prowadzący szkolenia przedstawiał na ich zarówno teorię, jak i praktyczne podejście o kwestii bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Dużą rolę odgrywa tutaj personalizacja wykładu, uwzględniającego konkretne rodzaje zagrożeń, występujące na terenie firmy zlecającego. Dzięki temu efektywność kursu wzrasta, a osoby, które w nim uczestniczą, znacznie łatwiej i szybciej dostrzegają sytuacje, w których może dojść do wypadku lub innego zdarzenia losowego, wymagającego reakcji ratunkowej lub opieki medycznej. 

Udział w szkoleniach powinien być bezpłatny. Obowiązek wynajęcia realizatora, który przeprowadzi wykład, leży po stronie pracodawcy, nie pracownika. Jest to również zabezpieczenie jego własnych interesów. Odpowiednio poinstruowany w zakresie ochrony zdrowia i życia podwładny pracuje, nie generując zagrożeń zarówno dla siebie, jak i dla otoczenia. Rzadziej dochodzi też wtedy do wypadków powodujących nie tylko uszkodzenia ciała, ale także destrukcję firmowego sprzętu. Pozwala to uniknąć nieraz znaczących strat osobowych oraz materialnych.

Dla wielu pracowników udział w szkoleniu to strata czasu, zwłaszcza jeśli są to osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Zwykle są one pewne, że przekazywana podczas spotkania z wykładowcą BHP wiedza jest im doskonale znana. Mimo takiej pewności uczestnictwo w kursie powinno być obligatoryjne dla całego zakładu. Warto je przeprowadzić w jednej lub dwóch turach, wydając stosowne zarządzenie obligujące kadrę do przyjścia.

Decydując się na zlecenie realizatorowi z zewnątrz przeprowadzenia szkolenia z zakresu BHP w miejscu pracy, warto wybrać ofertę, po której każdy uczestnik trzyma odpowiedni certyfikat potwierdzający udział w kursie oraz jego zakres tematyczny. Taką gwarancję dają pracownicy BHP-FORNIRE s.c. Jako certyfikowana jednostka szkoląca proponują usługi, po których wystawiane są zaświadczenia respektowane podczas kontroli chociażby Inspekcji Pracy. 


Wystaw Komentarz

Oceń firmę (0 z 0 głosów)


Brak komentarzy! Bądź pierwszy!

WWW: https://kursbhp.com/
Dodano: 2022-10-12
Telefon: +48 698 521 590
Miejscowość: Oświęcim
Adres: Zagrodowa 67
Kod pocztowy: 32-600
Źródła: https://kursbhp.com/Zlokalizowane Niedaleko