Detoks Alkoholowy

Depresja alkoholowaPomoc oferowana przez Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia AGNUS kierowana jest do osób zmagających się z chorobą alkoholową. Personel placówki tworzą doświadczeni lekarze i psychoterapeuci, którzy zapewniają swoim podopiecznym profesjonalne wsparcie.

W leczeniu alkoholizmu należy wziąć pod uwagę fakt, że jest to uzależnienie natury psychofizycznej. Znacząco wpływa na funkcjonowanie zarówno organizmu, jak i psychiki pacjenta, dlatego skuteczna kuracja musi skupiać się na obu tych aspektach. Chorobą, która często towarzyszy uzależnieniu, jest depresja alkoholowa mogąca być przyczyną lub następstwem nałogu. Z tego względu pacjent przebywający w ośrodku poddawany jest nie tylko detoksykacji i leczeniu farmaceutycznemu. Pozostaje także pod stałą opieką psychoterapeuty i ma możliwość uczestnictwa w terapiach zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Istnieją różne sytuacje, w których można zdiagnozować depresję powiązaną z uzależnieniem alkoholowym. Lekarze i terapeuci ośrodka diagnozują między innymi następujące przypadki:

  • depresja w wyniku uzależnienia – długotrwałe spożywanie alkoholu prowadzi do poważnych zmian w funkcjonowaniu układu nerwowego, co przyczynia się do nasilania stanu apatii; ponadto alkoholik świadomy swojego uzależnienia jest podatny na stany depresyjne,

  • alkoholizm będący następstwem depresji – zdarza się, że osoby cierpiące na zaburzenia depresyjne sięgają po alkohol w celu złagodzenia swojego stanu; nie prowadzi to oczywiście do poprawy, a jedynie do pogłębienia depresji i pojawienia się nowego problemu przy długotrwałym spożywaniu alkoholu,

  • depresja następująca po nagłym odstawieniu alkoholu – może towarzyszyć osobom poddanym terapii alkoholowej; nagłe odstawienie używki jest dużym szokiem dla organizmu, jednak psychoterapeutyczne wsparcie i pozostawanie pod stałą opieką lekarską pozwala zwalczyć depresję, która w tym przypadku trwa zazwyczaj ok. 3 tygodnie.

Więcej informacji o działalności ośrodka można znaleźć na jego stronie internetowej. Placówka zapewnia pełną dyskrecję, a jej pacjenci mogą liczyć na pomoc kompetentnych osób.Zlokalizowane Niedaleko