Imię i Nazwisko: Karina Czerwińska

Wiek: 25 lat


Ulubiony cytat: Astronomia zrodziła się z przesądów, elokwencja z ambicji, nienawiści, fałszu i pochlebstwa, geometria z chciwości, fizyka z próżnej ciekawości, nawet filozofia moralna z ludzkiej pychy. Tak więc sztuki i nauki zawdzięczają swoje powstanie naszym wadom.

OPUBLIKOWANE WPISY