Imię i Nazwisko: Anastazja Wysocka

Wiek: 29 lat


Ulubiony cytat: Imam się przedsięwzięcia, które dotychczas nie miało przykładu i nie będzie miało naśladowcy.

OPUBLIKOWANE WPISY